TiMBILDING
PONUDBA

Povezani timi,
uspešne organizacije

Gradnja timov je izziv, ki ga mnoga podjetja rada rešujejo tudi na kreativne načine, v naravi, oz. na lokacijah zunaj svojih prostorov. Dobro organiziran timbilding z jasno začrtanimi cilji lahko odločilno vpliva na odnose znotraj podjetja in pripomore k organiziranosti, storilnosti in dobremu počutju tima.

Ko se odločate za timbilding, ki ga izvajajo naši ponudniki, ne gradite zgolj vašega tima, pač pa podprete tudi organizacijo, ki ga izvaja in njeno dejavnost. S tem podprete njihova prizadevanja po razvoju in ohranjanju njihovega področja dela in vaš timbilding postane timbilding z globljim pomenom – timbilding z razlogom

 

 

Zakaj timbilding?

Spodbuja sodelovanje in motivacijo pri delu, saj se na te dejavnosti gleda kot na korak k združevanju posameznikov.

 

Pomaga pri agilnem reševanju problemov in odločanju, saj v procesu prispeva več glav ali rok.

 

Vzpostavlja odzivno in smiselno komunikacijo, ker sodelujoči spoznajo osebnost, želje, prednosti in slabosti svojih sodelavcev ali sošolcev.

 

Omogoča uporabo kreativnosti in razmišljanje, tako da zaposlene oddaljujemo od običajnih delovnih mest, ki jih napolnijo in osvežijo.

 

Ustvari ozračje za povečanje produktivnosti z prepoznavanjem in odpravljanjem ovir ali z izboljšanjem obstoječih načinov dela.

Vse timbildinge izvajajo društva in druge nevladne organizacije, z odločitvijo podpreti njih pa podprete tudi njihove druge aktivnosti, ki jih izvajajo za:

  • bolj povezano lokalno okolje,
  • informiranje in ozaveščanje,
  • aktivnosti za člane in druge uporabnike,
  • razvoj društva.

Zakaj se odločiti za nas?

ali ste vedeli?

Beseda “teambuilding” je tujka, ki je iz pravopisnega vidika problematična (npr. pisanje skupaj ali narazen, pregibanje, nove tvorjenke).

Zato si  praviloma prizadevamo najti ustrezen slovenski izraz (npr. gradnja tima, jačanje tima, krepitev tima), v primeru besede “teambuilding” pa smo Slovenci izraz prilagodili slovenskemu jezikovnemu sistemu, najprej v izgovoru, nato pa še v zapisu – timbilding.

Več o tej pravopisni/jezikoslovni zagati najdete na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.